За нас

За нас

"ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ" е фирма, която е създадена да се грижи за управлението, поддръжката и почистването на обекти от различен тип .

Основната ни цел е да направим пребиваването в сградите приятно, комфортно и безгрижно. Екипът ни се състои от млади и амбициозни професионалисти готови да ви съдействат по всеки един въпрос.

Какви са ползите за вас, избирайки фирма "Етажна Собственост" за професионален домоуправител на вашата етажна собственост?

  • Прецизно водене на цялостната документация на входа и съхраняване на база данни, съобразно нормативните изисквания;
  • Подобряване на събираемостта на месечните такси към етажната собственост;
  • Прозрачност при управлението и разходването на наличните средства в касата на етажната собственост чрез представяне на регулярни отчети;
  • Подобряване на комуникацията с всички административни и общински органи в града.
  • Прецизно организиране, провеждане и протоколиране на общите събрания на етажната собственост;
  • Качествено и контролирано организиране и изпълнение на ремонтните дейности в етажната собственост, при наличие на решение на общо събрание;
  • Опит при разрешаване на възникналите в етажната собственост проблеми и казуси;
  • Получавате екип от професионалисти, с които можете да се консултирате по всеки възникнал въпрос.