Абонаментно почистване

Абонаментно почистване

АБОНАМЕНТНО  ПОЧИСТВАНЕ НА  ОБЩИТЕ ЧАСТИ В СГРАДАТА ВКЛЮЧВА:
 Почистване на общите части от паяжини
 Измитане на общите части на сградата – веднъж или два
пъти седмично
 Измиване на подовите настилки в общите части на сградата
– веднъж или два пъти седмично
 Почистване на прах от стълбищните парапети
 Почистване на асансьорна кабина
 Почистване на входна врата
 Почистване на предвходното пространство
 Измиване на прозорци – веднъж или два пъти  годишно

Цената на услугата се определя след безплатен оглед от наша
страна. Месечната такса се изчислява спрямо броя на етажите
в сградата и броя посещения-седмично.
ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА!

Допълнителни изисквания
от страна на клиента извън заявените услуги се таксуват допълнително
и оказват влияние на крайната ценова оферта.